Ymweld

Mae llefydd parcio ar gael ym maes parcio ‘Talu ac Arddangos’ San Pedr, sydd ond ychydig funudau ar droed o’r oriel ym mhen uchaf Heol y Brenin. Llefydd parcio hwylus ar gael.

Mae gorsaf drenau Caerfyrddin ryw 10 munud o daith ar droed yn Heol yr Orsaf.

Mae’r brif orsaf fysiau ryw 10 munud o daith ar droed yn Heol Las, Caerfyrddin. Mae rhai bysiau’n aros yn ymyl yr oriel yn Heol Spilman – ewch i wefan Traveline Cymru i gael golwg ar yr amserlenni.

Rydym wrthi’n rhoi sylw i’r mater hwn a bydd yr ailddatblygu sydd ar ddod gennym yn caniatáu i bawb gael mynediad yn y dyfodol.

 


 

Agoriad Nadolig:

Noswyl Nadolig                       Ar Gau

Dydd Nadolig                           Ar gau

Gwyl San Steffan                     Ar gau

Dydd Mercher 27 Rhagfyr      10 – 5

Dydd Iau 28 Rhagfyr               10 – 5

Dydd Gwener 29 Rhagfyr       10 – 5

Dydd Sadwrn 30 Rhagfyr       10 – 5

Nos Galan                                  Ar Gau

Dydd Galan                               Ar gau

 

Ar gau – newid arddangosfa:

Dydd Mawrth 2 Ionawr – Dydd Sadwrn 13 Ionawr 2018

 

Arddangosfa nesaf:

Roger Cecil + 4 Arlunydd Cyfoes // Contemporary Painters

Helen Booth ● Laura Edmunds ● Catrin Llwyd Evans ● Sarah Poland

Agoriad:

Nos Sadwrn 13 Ionawr  2pm

 

Hefyd:

Dawnsio yn yr Oriel

Anushiye Yarnell:  Alternatives to Survival

Dydd Sadwrn 6 Ionawr

11–1pm  //  2–4pm

Perfformiad dawns byw undydd

 

Prosiectau Oddi ar y Safle

O gwmpas y lle

Cofrestrwch ar gyfer y newyddion diweddaraf