Ymweld

Mae llefydd parcio ar gael ym maes parcio ‘Talu ac Arddangos’ San Pedr, sydd ond ychydig funudau ar droed o’r oriel ym mhen uchaf Heol y Brenin.

Mae gorsaf drenau Caerfyrddin ryw 10 munud o daith ar droed yn Heol yr Orsaf.

Mae’r brif orsaf fysiau ryw 10 munud o daith ar droed yn Heol Las, Caerfyrddin. Mae rhai bysiau’n aros yn ymyl yr oriel yn Heol Spilman – ewch i wefan Traveline Cymru i gael golwg ar yr amserlenni.

Rydym wrthi’n rhoi sylw i’r mater hwn a bydd yr ailddatblygu sydd ar ddod gennym yn caniatáu i bawb gael mynediad yn y dyfodol.

Agoriad Nadolig 2016:

Noswyl Nadolig                        10 – 4

Dydd Nadolig                            Ar gau

Gwyl San Steffan                     Ar gau

Dydd Mawrth 27 Rhagfyr         Ar gau

Dydd Mercher 28 Rhagfyr         10 – 5

Dydd Iau  30 Rhagfyr               10 – 5

Dydd Gwener 31 Rhagfyr         10 – 5

Nos Galan                                 10 – 5

Dydd Galan                               Ar gau

Dydd Llun 2 Ionawr                   Ar gau

 

Ar gau ar gyfer newid arddangosfa:

Dydd Mercher 3 Ionawr – Dydd Sadwrn 14 Ionawr 2017

 

Arddangosfa nesaf:

John Abell: Lost Conquistadors and Other Works

Agoriad:

Nos Sadwrn 14 Ionawr  7pm

 

Hefyd:

Simon Whitehead: Studies for Maynard

Dydd Sadwrn 7 Ionawr

11–1pm a 2–4pm. 4pm Q&A gyda’r artist

Perfformiad dawns byw undydd, gyda bwrdd

Prosiectau Oddi ar y Safle

O gwmpas y lle

Digwyddiadau Arbennig

Atgofion o’r Golchdy

Register for updates