A Phoenix Yet in Flames, 2016

Brodwaith ar ddefnydd cymysg

Mae Rhiannon yn creu naratifau gweledol drwy frodwaith, gan archwilio’r berthynas rhwng pobl a’i gilydd, a theimladau o gariad, ofn, perthyn, brad a thrasiedi. Fe’i hysbrydolir gan chwedlau Celtaidd ei gwreiddiau Cymreig, yn arbennig y casgliad chwedlau yn ‘Y Mabinogion’. Câi’r chwedlau canoloesol hyn eu trosglwyddo drwy draddodiad llafar, ac maent yn cynnwys storïau swynol lle caiff pobl eu troi’n anifeiliaid, a lle mae cariad yn troedio’n agos at farwolaeth a thrasiedi.

Caiff agweddau ar symlrwydd a bywyd cartref eu cyfleu drwy frodwaith a thecstilau, ac mae iddynt briodweddau emosiynol yn deillio o atgofion am bobl a chysur. Yn ei gwaith mae Rhiannon yn sianelu storïau o’i bywyd hi i naratifau tecstil, gan chwarae ar themâu ac arddulliau’r cyfarwydd canoloesol. Mae ganddi ddiddordeb yn y cyswllt rhwng pobl ac anifeiliaid, a’r ffordd y cawn ni gysur yn eu cwmni. Yn aml, mae’n defnyddio anifeiliaid fel trosiadau ac fel ffordd o gynrychioli emosiynau. Gan ddefnyddio technegau brodwaith, mae Rhiannon yn pwytho storïau ei bywyd hi ei hun ynghyd, gan bortreadu llonyddwch emosiwn mewn ennyd mewn amser.

Mae Rhiannon yn brodio â pheiriant gwnïo Gwyddelig llaw rydd, techneg arbenigol gyda pheiriant y rhoddwyd y gorau i’w gynhyrchu yn y 1950au; aeth ati i ddatblygu’r sgìl hon yn ystod ei MA yn y Coleg Celf Brenhinol lle graddiodd yn 2014.

 

Ganwyd Rhiannon yng Nghaerdydd, a mynychodd ysgol Gymraeg yn Llantrisant lle cafodd ei throchi yn niwylliant Cymru, gan ganu yn y côr lleol a chystadlu yn yr Eisteddfod flynyddol. Mae hi’n cofio’r cyffro o glywed straeon am yr arwres o’r un enw â hi, Rhiannon, duwies y ceffylau, yn chwedlau’r Mabinogi. Collodd yr iaith Gymraeg pan symudodd ei theulu i swydd Henffordd, lle mae hi’n byw ar hyn o bryd.

Graddiodd Rhiannon o Goleg Prifysgol Falmouth yn 2011 gyda gradd BA (Anrhydedd) dosbarth cyntaf mewn Tecstilau ac yn 2014 gyda gradd MA mewn Tecstilau o’r Coleg Celf Brenhinol. Yn 2011 derbyniodd wobr Texprint a roddir i’r 24 myfyriwr graddedig gorau mewn tecstilau yn y DU, ac arddangosodd ei gwaith ym Mharis fel rhan o Première Vision. Ers hynny bu’n gweithio mewn stiwdios ffasiwn yn Llundain, Efrog Newydd a Stockholm fel dylunydd tecstilau, lle datblygodd ei hoffter o batrwm ac addurniadau. Yn 2014 dyfarnwyd Ysgoloriaeth y ‘Worshipful Company of Needlemakers’ i Rhiannon.

Yn 2015 cafodd ei chomisiynu gan Gyngor Hampshire i lunio brodwaith ar raddfa fawr i goffáu’r Rhyfel Byd Cyntaf, a gaiff ei arddangos yn barhaol yn Neuadd y Dref, Whitchurch. Mae’r arddangosiadau diweddar eraill yn cynnwys Made By Hand, Neuadd y Ddinas Caerdydd 2016, Act Up World Aids Day, Hackney Picturehouse (ar y cyd â Faye Oakenfull) 2014, Portal, Llantarnam Grange, 2014,

Show, RCA Battersea 2014, New Visuality, According to McGee, Efrog 2011

Prosiectau Oddi ar y Safle

O gwmpas y lle

Digwyddiadau Arbennig

Criw Celf 2018: Digwyddiad Agoriad

Cofrestrwch ar gyfer y newyddion diweddaraf