Graham Sutherland – “Hooked and Obsessed”

Sgwrs Oriel mewn partneriaeth gyda U3A, rhan o rhaglen 50+ Oriel Myrddin

Dydd Iau 6 Gorffennaf 2017, 11am  yn Oriel Myrddin Gallery

Sgwrs  gan y Curadur a darlithydd Sally Moss  am waith Graham Sutherland (1903-1980) gan gyfeirio’n benodol at ei gariad at Sir Benfro (gan gynnwys aberoedd yn Sandy Haven, Porthclais ac aber Cleddau ar Picton. Ymwelodd Sutherland â Sir Benfro ym 1934 a bu’n dychwelyd sawl gwaith y flwyddyn, “gydag un bwlch anffodus”, tan ychydig fisoedd cyn ei farwolaeth. O’r eiliad cyntaf iddo osod troed yng Nghymru meddai ei fod “yn hooked and obsessed”. Yma y darganfu llawer o’r ‘motiffau’ a ffyrdd o edrych a oedd i lywio ei waith yn y dyfodol – ‘gosod i fyny stordy’ er mwyn cyfeirio atynt / dychwelyd at dro ar ôl tro. Er y clod rhyngwladol bu’n ei dderbyn, roedd o hyd yn mynnu: “I wish I could give you some idea of the exultant strangeness of this place … It was in this country that I began to learn painting“.

 Mynediad am Ddim

Delwedd: Tudalennau o lyfr braslunio 10. Casgliad Preifat © Ystad Graham Sutherland

Prosiectau Oddi ar y Safle

O gwmpas y lle

Digwyddiadau Arbennig

Arddangosfa Criw Celf 2017

Register for updates