Clwb Artistiaid Ifanc

Clwb celf creadigol ar gyfer pobl ifanc 8 – 11 oed

Gall artistiaid ifanc fwynhau tymor o weithgareddau creadigol ar ddydd Sadwrn. Y tymor hwn y thema fydd gwneud celf yn yr awyr agored, a bydd hynny’n cynnwys celf tir, llunio printiau â deunyddiau naturiol a gwneud celf ar y traeth.

Bob pythefnos o 11am i 1pm neu o 2pm i 4pm lan lofft yn stiwdio’r oriel oni bai y nodir fel arall.
Dyddiadau’r Tymor:
6 and 20 Mai

3 and 17 Mehefin

1 and 15 Goffennaf

 

£20 y tymor – Mae’n rhaid archebu ymlaen llaw gan taw hyn a hyn o lefydd sydd ar gael.

Clwb Llyfrau Ephemeral Coast yn Oriel Myrddin

Ochr yn ochr â’n harddangosfa Oceans:Surface/Below (rhan o’r gyfres Ephemeral Coast yn Ne Cymru) byddwn yn darllen The Rings of Saturn gan W.G. Sebald. Mae’r llyfr yn gyfuniad anarferol o’r gwir a’r gau yn dilyn taith gerdded ar hyd arfordir East Anglia ond mae’n ymwneud ag amrywiaeth eang o bynciau a ysgogir gan y dirwedd newidiol. Mae wedi’i drefnu ar ffurf penodau sy’n cysylltu’n fras â’i gilydd ac felly gallech chi ddarllen darnau o’r llyfr yn unig neu bob un dudalen.

‘A highly original work…part memoir, part fiction, part meditative essay writing, and finally an essay for the dispossessed.’ Sunday Telegraph

‘A great, strange and moving work’. James Wood, The Guardian

 

Ymunwch â ni am drafodaeth gyfeillgar a arweinir gan Kirsten Hinks Knight. Mynediad am ddim gan gynnwys te a chacen .

 

Prosiectau Oddi ar y Safle

O gwmpas y lle

Digwyddiadau Arbennig

Arddangosfa Criw Celf 2017

Register for updates