Clwb Artistiaid Ifanc

Clwb celf creadigol ar gyfer pobl ifanc 8 – 11 oed

Gall artistiaid ifanc fwynhau tymor o weithgareddau creadigol ar ddydd Sadwrn. Y tymor hwn y thema fydd gwneud celf yn yr awyr agored, a bydd hynny’n cynnwys celf tir, llunio printiau â deunyddiau naturiol a gwneud celf ar y traeth.

Bob pythefnos o 11am i 1pm neu o 2pm i 4pm lan lofft yn stiwdio’r oriel oni bai y nodir fel arall.
Dyddiadau’r Tymor:
6 and 20 Mai

3 and 17 Mehefin

1 and 15 Goffennaf

 

£20 y tymor – Mae’n rhaid archebu ymlaen llaw gan taw hyn a hyn o lefydd sydd ar gael.

Traethau Bach Twt

Dewch i wneud golygfa traeth bach hudol yn y gweithdy hwn sydd yn rhedeg ochr yn ochr â’n arddangosfa yn yr oriel Oceans: Surface/ Below. Medrwch greu golygfeydd bach mewn cwpan neu bowlen gyda phlanhigion go iawn, ffensys o ffyniau lolipop, dodrefn cregyn a beth bynnag arall medrwch ddychmygu!

Addas i oedrannau 8+

£ 5 y pen

I archebu galwch 01267 222775

Prosiectau Oddi ar y Safle

O gwmpas y lle

Register for updates