Taith Gerdded a Braslunio Traeth Maenorbŷr

Dewch i gwrdd â ni yn y Reading Room (yr hen neuadd bentref) ym Maenorbŷr, Sir Benfro SA70 7SY am 11am ar gyfer taith llyfr braslunio dan arweiniad Oriel Myrddin gyda chyflwyniad gan yr artist, Abigail Sidebotham. Mae ei ffilm I came like all the ghosts at once yn cael ei harddangos yn y brif oriel yn Oriel Myrddin rhwng 22 a 25 Mawrth am 10am tan 5pm.

 

Darperir llyfr braslunio a deunyddiau arlunio.

Yn rhad ac am ddim, croeso i bawb, does dim rhaid i chi archebu lle, rhaid i blant odan 12 oed fod yng nghwmni oedolyn.

Cofiwch wisgo esgidiau addas a dillad awyr agored. Croesawir cŵn sydd dan reolaeth.

 

Digwyddiad BBC Cael Creadigol

Save

Save

Fe’ch gwahoddir chi a’ch ffrindiau i ddangosiad arbennig ar brynhawn Sul:

Abigail Sidebotham:
I came like all the ghosts at once

Dydd Sul, 25 Mawrth 2018 2–4pm

sy’n cynnwys sgwrs yn yr oriel gyda’r artist, Abigail Sidebotham a’r traethwr ffilmiau, Rachel Marshall.

I came like all the ghosts at once – dyma adrodd, ar air ac fel llun, hanes y ‘Sea Empress’, y tancer a ollyngodd olew oddi ar arfordir Sir Benfro yn 1996. Mae’n dod ynghyd ag ymchwil, disgrifiad clywedol, deunydd o’r archif, pobl a llefydd a gofnodwyd gan yr artist yn ystod ei phrosiect ‘Sea Empress’ 2016.

Mae’r stori sydd wedi’i ffilmio ar draws safleoedd yn Sir Benfro, wedi’i ysgrifennu gan Rachel Marshall a’i hadrodd gan Gillian Clark, y bardd, yn cynrychioli casgliad o atgofion pobl am yr achos o ollwng olew. Gan ddisgrifio newid ar unwaith yn y cywair ffisegol a chlywedol wedi’r drychineb, mae’r gwaith yn edrych ar gyfoeth trosiadol a symbolaidd dwfn y dirwedd ac yn dychmygu dehongliadau newydd a chyflyrau ecolegol eraill sy’n ‘fwy na dynol’ o fodoli ar gyfer y dyfodol.

Mae’r ffilm hefyd yn cael ei sgrinio yn yr oriel 22–25 Mawrth 10am–5pm.

HEFYD:

Dydd Sadwrn, 24 Mawrth 11am–1pm
Taith Llyfr Braslunio Traeth Maenorbyr
(digwyddiad Bod yn Greadigol y BBC)

Dewch i gwrdd â ni yn yr Ystafell Ddarllen ym Maenorbyr, Sir Benfro SA70 7SY am 11am ar gyfer taith llyfr braslunio o dan arweiniad Oriel Myrddin Gallery gyda chyflwyniad gan Abigail Sidebotham.

Digwyddiad am ddim – ar agor i bob oed a gallu. Rhaid i blant o dan 12 oed fod yng nghwmni oedolyn. Cofiwch wisgo esgidiau addas a dillad awyr agored.

Prosiectau Oddi ar y Safle

O gwmpas y lle

Digwyddiadau

Sgwrs yn yr Oriel…

Cofrestrwch ar gyfer y newyddion diweddaraf