Arddangosfa Criw Celf 2017

Detholiad o waith celf gan blant a gymerwyd rhan ym mhrosiect Criw Celf 2016-17

Sadwrn 17 Mehefin 2-3pm

I’w hagor gan Catherine Spring, rheolwraig yr Oriel. Yn dangos yn y stiwdio hyd ddydd Sadwrn 1 Gorffennaf.

Mae’r stiwdio ar y llawr cyntaf ac nid oes lifft – os oes gennych unrhyw ofynion mynediad ffoniwch o flaen llaw.

Diolch yn fawr i’r ysgolion a gymerwyd ran yn 2016-17:Brynsaron, Glanyfferi, Griffith Jones, Tre Ioan, Llangennech, Llangynnwr, Parc Waun Dew, Pen Rhos, Peniel, Saron

Gellir ysgolion Sir Gâr wneud i gymryd rhan yn 2017-18 (cyswlltwch â’r oriel am fanylion)

Prosiectau Oddi ar y Safle

O gwmpas y lle

Digwyddiadau Arbennig

Arddangosfa Criw Celf 2017

Register for updates