Atgofion o’r Golchdy

Prosiect cymunedol sy’n dathlu ac yn archwilio straeon ac atgofion menywod hŷn o ddiwrnodau golchi’r gorffennol gyda artist penny d jones a preswylwyr o’r cynllun gofal ychwanegol Cartref Cynnes yng Nghaerfyrddin.

Bydd cyfranogwyr yn creu gwaith a fydd yn cael ei arddangos yn ffenestri siopau Stryd Y Brenin, Caerfyrddin.

Mae’r prosiect yn gysylltiedig â’n arddangosfa David Jones o’r enw Angels on Washing Lines, sydd i’w gweld yn Oriel Myrddin Gallery rhwng 18 Mawrth a 13 Mai.

Mwy o wybodaeth yma

Prosiectau Oddi ar y Safle

O gwmpas y lle

Digwyddiadau Arbennig

Atgofion o’r Golchdy

Register for updates