Cyfres Y Rhes Gefn: Tom Frost

Tom Frost yw’r diweddaraf i fod yn rhan o Cyfres Y Rhes Gefn yn Oriel Myrddin sy’n rhoi sylw i artistiaid Cymreig yn y siop oriel.

Graddiodd Tom Frost, gwneuthurwr printiau a darlunydd, o Goleg Celf Falmouth yn 2001 a dychwelodd i Fryste, ei dref enedigol, i weithio fel darlunydd am nifer o flynyddoedd. Bellach mae’n rhannu ei amser rhwng gwneud printiau, adfer ei dŷ Sioraidd adfeiliedig yng nghefn gwlad Cymru a magu teulu ifanc.

Yn y blynyddoedd diwethaf mae wedi gweithio gyda chleientiaid sy’n cynnwys y V&A, seidr Perry, Art Angels, Freight Household Goods, cylchgrawn Selvedge, siocled Nomnom, rỳm Barti Ddu, llyfrau Quadrille a Pharc Cerfluniau Swydd Efrog. Mae ei waith yn amlygu diddordeb mawr mewn hen flychau matsis, stampiau, celf werin, teganau tun, llyfrau plant a’r byd natur.

Mae Tom Frost yn ymdrechu i greu eitemau y bydd pobl yn eu trysori am flynyddoedd lawer i ddod.

Bydd y gwaith ar werth. Drwy brynu gwaith celf, rydych yn cefnogi arlunydd/artist unigol. Rydych hefyd yn helpu Oriel Myrddin i fod yn fwy cynaliadwy yn ariannol.

Mae Collectorplan (cynllun prynu di-log) ar gael.

Prosiectau Oddi ar y Safle

O gwmpas y lle

Digwyddiadau

Pypedau’r Parêd…

Cofrestrwch ar gyfer y newyddion diweddaraf