Cyfres Y Rhes Gefn: Peter Spriggs

Peter Spriggs yw’r diweddaraf i fod yn rhan o Cyfres Y Rhes Gefn yn Oriel Myrddin sy’n rhoi sylw i artistiaid Cymreig yn y siop oriel.

Graddiodd Peter Spriggs â BA (Anrhydedd) mewn Celfyddyd Gain o Brifysgol Fetropolitan Caerdydd ac MA (RCA) mewn Paentio o Goleg Brenhinol y Celfyddydau, Llundain. Bu’n darlithio Addysg i Oedolion yn Llundain Fwyaf cyn symud i Ysgol Gelf Caerfyrddin yng Ngholeg Sir Gâr lle mae’n parhau i ddathlu ôl pobl ar y byd a pharchu’r hyn y mae pobl yn ceisio’i adeiladu iddyn nhw eu hunain. “Mae gwneud celf yn bwysig oherwydd mae’r berthynas rhwng pobl yn bwysig. Mae celf yn ein helpu ni i ddeall ein gilydd.”

Mae Peter yn arddangos ei waith yn helaeth ac yn gyson gyda’r 56 Group Wales, ARCIPELAGO (casgliad o artistiaid sy’n arddangos a gwerthu gwaith) yn Eisteddfod Genedlaethol Cymru ac mewn arddangosfeydd y caiff wahoddiad iddynt megis “Fourteen” yng Nghanolfan Gelf Llantarnam Grange. Mae ei arddangosfa nesaf yn Haus Wittgenstein, Fienna ym mis Ebrill 2018.

 

Y Gadair Ddu // The Black Chair, 2017, lluniadau inc.

Cafodd y lluniadau hyn eu gwneud i ddathlu canmlwyddiant y Gadair Ddu, a enillwyd gan y bardd, Hedd Wyn yn Eisteddfod Genedlaethol Cymru 1917 ym Mhenbedw am ei awdl “Yr Arwr”. Bu farw Hedd Wyn yn drasig yn y Rhyfel Byd Cyntaf ym mrwydr Pilckem Ridge a dyfarnwyd y gadair iddo ar ôl ei farwolaeth. Soniodd yr Archdderwydd, Dyfed am ‘yr ŵyl mewn dagrau a’r bardd yn ei fedd’. Yn ddefodol, cafodd y gadair ei gorchuddio â lliain du. Amddifadwyd Cymru o un o’i doniau pennaf gan erchylltra’r Rhyfel Byd Cyntaf. Mae Hedd Wyn a’r Gadair Ddu yn symbol o oferedd a chreulondeb rhyfel ac o genhedlaeth a gollwyd.

 

Bydd y gwaith ar werth. Drwy brynu gwaith celf, rydych yn cefnogi arlunydd/artist unigol. Rydych hefyd yn helpu Oriel Myrddin i fod yn fwy cynaliadwy yn ariannol.

Mae Collectorplan (cynllun prynu di-log) ar gael.

Save

Save

Prosiectau Oddi ar y Safle

O gwmpas y lle

Digwyddiadau

Sgwrs yn yr Oriel…

Cofrestrwch ar gyfer y newyddion diweddaraf