David Jones: Angels on Washing Lines

Mae byd chwareus David Jones o gerfluniau, gosodweithiau a phrintiau leino lliwgar wedi’u dylunio i’ch difyrru a’ch diddanu.

Mae David, sydd wedi’i ysbrydoli gan gelf werin, celf y cyrion, darluniadau a chelf fasnachol – ac sy’n defnyddio oes o arsylwi a thrysorfa o atgofion plentyndod – yn cyflwyno trysorau bywyd pob dydd ochr yn ochr â chipolwg ar yr hynod a’r rhyfeddol.

Mae John Abell yn cyflwyno printiau torlun pren ar raddfa fawr ochr yn ochr â chyfres o waith dyfrlliw newydd ar bapur.

Mae doniau cynhyrchiol a meistrolgar Abell yn cael eu harddangos drwy fyd dychmygus o goncwerwyr teithiol, cymeriadau mytholegol a bywyd cyfoes pob dydd.

 

Marchnad Gwneuthurwyr 2016

Croeso i’r Nadolig yn Oriel Myrddin!

Rydym wedi dewis gwaith cerameg, tecstilau, dillad, gwaith coed, gwaith lledr a llawer mwy ar gyfer Marchnad Gwneuthurwyr 2016. Mae’r arddangosfa’n cynnwys gwaith celfydd a ddewiswyd yn ofalus gan ddylunwyr, gwneuthurwyr unigol ac artistiaid o bob rhan o’r Deyrnas Unedig a Chymru.

 

 • Dewch i weld serameg eithriadol gan Peter Bodenham, Lowri Davies, Caitlin Jenkins, Vicky Lindo, James a Tilla Waters.
 • Rydym wrth ein bodd yn dangos cyfres newydd sbon o ddillad awyr agored clyfar a steilus gan Ali a Marnie o Filthy Weather.
 • Smociau lliain hyfryd a chyfwisgoedd a liwiwyd â llaw gan Polly Lyster o Dyeworks yn Stroud – rhai o ffefrynnau gaeafol ein siopwyr.
 • Mae’r cyfwisgoedd gwlân eleni gan Oubas Knitwear yn Cumbria ac ABOÛT, cwmni o’r Almaen sydd wedi bod ynghlwm â’r diwydiant hetiau ers yr 1950au.
 • Rydym wrth ein bodd yn gweithio eto gyda Corgi Hosiery o Sir Gâr i ddod â chyfwisgoedd cashmir meddal atoch.
 • Mae carthenni patrwm igam-ogam Gillian Osband yn defnyddio gwlân o ddefaid ei fferm yn Sir Benfro.
 • Bydd bagiau lledr celfydd ar gael gan Bonner Leather Studio o Swydd Gaerloyw, gan gynnwys amrywiaeth o fagiau hynod steilus ar gyfer cyfrwy’r beic. Mae Will Suiter o Sir Benfro yn dangos ffedogau gwaith, tenynnau cŵn a waledi, ar cyd ag amrywiaeth o ddarnau arbennig eraill o ledr a chynfas.
 • Gwaith pren o Sir Gâr – ffyn cerdded Simon Gaiger a grëwyd â llaw, a sbatwlâu pren gan Sam Knight.
 • Mae gennym emwaith pren gan Lina Peterson o Lundain o’i chyfres ragorol ‘Carved in Colour’, a gemwaith arian gan y dylunydd a’r wneuthurwraig Barbara Spence.
 • Mae basgedi coed tân sylweddol Michelle Cain yn defnyddio pren helyg a dyfwyd ganddi yng ngorllewin Cymru – Michelle a wnaeth y mochyn daear enwog yng nghanolfan bywyd gwyllt Cilgerran sy’n gymaint o ffefryn gan drigolion gorllewin Cymru!
 • Rydym wrth ein bodd yn dangos cerflunwaith tecstil hynod chwaethus gan Karen Suzuki o Glasgow, sydd wedi seilio’i gwaith ar grochenwaith Swydd Stafford.
 • Mae’r fforiwr o orllewin Cymru, Jade Mellor o Wild Pickings, unwaith eto’n cynnig danteithion hyfryd, poteli saws a sbeis a phleserau eraill – y rhodd lleol perffaith.
 • Mae’r dylunwyr o Abertawe, BYJI yn cynnig addurniadau steilus ar gyfer eich coeden.
 • Croeso mawr ichi ddod i chwilota am anrhegion Nadolig yn awyrgylch hyfryd ein horiel – gwaith megis paentiadau Cathy Cullis, paneli tecstil gwniedig Ruth Harries a darnau o gelf cydosod Rachel Larkins.

 

 

Agoriad: No Wener 5 Awst am 6pm gan gynnwys perfformiad sain byw gan Jobina Tinnemans

Gan ganolbwyntio ar yr Afon Tywi, yn enwedig y man lle mae’r tir a’r dŵr yn cwrdd, gyda’r rhywogaethau planhigion prin a dan fygythiad a phlanhigion ymledol yn cystadlu i fyw, mae Anne Mie Melis yn tynnu sylw at natur fregus ac ansicr y perthynas hwn ac yn dychmygu amgylchedd newydd neu ‘cilfach’ i blanhigion dyfu.

Artist amlddisgyblaethol yw Anne Mie Melis sy’n defnyddio cyfryngau confensiynol a thechnoleg ddigidol i greu lluniadau, cerflunwaith, ymyriadau a delweddau symudol.  Ar gyfer y prosiect hwn cafodd Anne-Mie ei swyno gan ansawdd glannau’r dŵr, y rhyngwyneb rhwng y tir ac afon neu nant, lle mae cynefinoedd o blanhigion yn tyfu ar hyd ymylon neu lannau afon). Mae ei hymgysylltiad yn ein hatgoffa bod pob elfen o fywyd yn perthyn ac yn gydbwysedd cynnil sy’n codi a gostwng.

‘Teimlaf mai’r ffordd orau imi fynegi f hun yw drwy fy iaith weledol.  Ceisiaf ddangos realiti wedi’i newid, gyda’r nod o ymdrin â’r cyfrifoldeb sydd gennym tuag at gynnal y cydbwysedd hwn rhwng popeth ar y ddaear a’r dyfodol sydd yn agosáu – a cheisiaf fynd i’r afael â hynny mewn ffordd ysgafn!’

Comisiwn ‘Flora’ yn Oriel Myrddin mewn partneriaeth ag Oriel Davies

GetFileAttachment

Dail Behennah: Gwaith Maes

Mae Dail Behennah wedi casglu dilynwyr o bedwar ban byd i’w gwaith sy’n creu ffurfiau hardd o bren helyg, gwifrau ac eitemau a gasglwyd. Yn wneuthurwraig basgedi’n wreiddiol, cyrhaeddodd Dail drobwynt mawr yn ei bywyd yn ddiweddar wrth iddi hi a’i chymar ffarwelio â’u cartref hoff ar arfordir gogledd Penfro. Ysbrydolodd yr ymadawiad hwn gorff newydd o waith: marwnad i brydferthwch gwyllt a harddwch meini hirion gogledd sir Benfro.

Mae Dail yn feistres ar ei chrefft, yn gallu cyfuno barddoniaeth lle a chof ag arbenigedd technegol manwl. Mae pob llinell, cyfarfyddiad a chysylltiad yn gofnod wedi’i ystyried yn ofalus o daith gorfforol ac emosiynol – i gyd wedi’u gwreiddio yn y rhan hon o Gymru.

Prosiectau Oddi ar y Safle

O gwmpas y lle

Digwyddiadau Arbennig

Arddangosfa Criw Celf 2017

Register for updates