Sgwrs yn yr orile gan Branwen Davies: Gwehyddu Cymru

Ar un adeg roedd cannoedd o felinau gwlân yn gweithio yng Nghymru; erbyn heddiw dim ond dyrniad sydd dal i wneud.  Mae’r melinau hynny yn parhau’r traddodiad hynafol, fodd bynnag, gan gynhyrchu deunyddiau arbennig o bob math, yn garthenni, yn siolau ac yn rygiau.

Yn ei chyfrol diweddar, Melinau Gwlân – Woollen Mills of Wales, a gyhoeddwyd gan Wasg Gomer, mae Branwen Davies yn portreadu’r crefftwyr ymroddgar a chreadigol hynny sy’n rhedeg y melinau cyfoes Cymreig, gan adrodd hanes yr adeiladau a’r busnesau a chan ddarlunio’r modd y maent wedi llwyddo i gyfuno dulliau traddodiadol gydag agwedd gyfoes er mwyn sicrhau eu bod yn goroesi.

Mynediad am ddim

Llun: Iestyn Hughes

Gadael sylw

*

Prosiectau Oddi ar y Safle

O gwmpas y lle

Digwyddiadau Arbennig

Digwyddiad Agoriad

Cofrestrwch ar gyfer y newyddion diweddaraf