Dydd Sadwrn o decstiliau…

Dwlu ar decstilau? – gwnewch nodyn o Ddydd Sadwrn 9 Medi yn eich dyddiadur…

Dewch i gwrdd â ni yn y bore – 11am – yng Nghanolfan Gwiltiau Cymru yn Llanbedr Pont Steffan i gael taith llyfr braslunio am ddim gyda’r artist tecstilau Julia Griffiths Jones (mynediad am ddim i gyfranogwyr ynghyd â llyfr braslunio a phensil am ddim). Mae croeso i bawb, p’un a ydych heb fraslunio o’r blaen neu’n hen law arni. Byddwn yn gorffen am 1pm, ac mae yna fwydydd blasus ar gael yn y caffi os hoffech gael tamaid i’w fwyta.

Canolfan Cwiltiau Cymru, Neuadd y Dref, Llanbedr Pont Steffan, SA48 7BB

 

Yna ewch lawr i Oriel Myrddin yng Nghaerfyrddin i weld yr arddangosfa Edefyn Tywyllach a chlywed Laura Thomas, curadur a gwehydd sydd wedi ennill gwobrau, yn siarad am y gwaith y mae hi wedi’i ddewis gan 12 o artistiaid tecstilau o Gymru am 3pm – bydd yna baned o de yng nghyntedd yr oriel i gloi’r diwrnod.

Oriel Myrddin Gallery, Lôn y Lan, Caerfyrddin SA31 1LH

 

Gadael sylw

*

Prosiectau Oddi ar y Safle

O gwmpas y lle

Digwyddiadau Arbennig

Criw Celf 2018: Digwyddiad Agoriad

Cofrestrwch ar gyfer y newyddion diweddaraf