Oceans: Surface/Below

Fel rhan o gyfres o arddangosfeydd a digwyddiadau, cyflwynir gwaith yr artistiaid o’r Unol Daleithiau Pam Longobardi a Diana Heise.

Mae’r ddau artist yn defnyddio mapiau amgylcheddol i ystyried pa effaith a gaiff llygredd plastig, pysgota ar raddfa ddiwydiannol a dirywiad cynefinoedd ar gefnforoedd y byd.

Mae gwaith Pam Longobardi yn edrych ar hollbresenoldeb llygredd plastig yng nghefnforoedd y byd. Defnyddia Longobardi sesiynau glanhau cymunedol a theithiau rhyngwladol i ganfod a chasglu darnau plastig o’r moroedd sy’n cael eu harddangos ganddi wedyn mewn orielau. Yn yr arddangosfeydd mae hi’n trawsnewid y ffurfiau cyffredin hyn yn osodiadau sy’n cwestiynu effaith cyfalafiaeth fyd-eang, yn benodol y diwylliant o waredu a gwastraffu, ar fywyd y dyfroedd. Mae ei gwaith yn rhoi sylw i natur symudol gwenwyndra plastig ac yn atgoffa’r gwylwyr o’u perthynas â phlastig a bywyd y môr.

Mae gwaith ffilm a ffotograffau Diana Heise yn ystyried effaith gweithgaredd dynol ar gynefinoedd arfordirol ac ar gymunedau pysgota traddodiadol. Ym Mawrisiws roedd Heise wedi creu cyfres o astudiaethau, gan ddefnyddio lensys, sy’n edrych ar y berthynas rhwng cymunedau pysgota creolaidd ac arfordir sy’n cael ei lethu fwyfwy gan bysgota ar raddfa ddiwydiannol a chan lygredd, asideiddio cwrel a diflaniad y mangrofau, sy’n ecoleg hanfodol ar gyfer bywyd yr arfordir. Yn yr un modd â Longobardi, mae Heise yn defnyddio strategaethau ymgyrchwyr; yn ddiweddar, dechreuodd ymgyrch i ysgrifennu llythyrau at seneddwyr yr Unol Daleithiau er mwyn mynd i’r afael â dirywiad y cymunedau pysgota crefftwrol yn ei thalaith frodorol, Vermont.

Gyda’i gilydd, mae’r artistiaid hyn yn hoelio ein sylw ar ddyfroedd amgylcheddol drwy gyfrwng yr ymatebion moesegol a ddaw o fyd celf.

Rhaglen Ephemeral Coast_Cymraeg

Mae www.ephemeralcoast.com, a guradwyd gan Celina Jeffery, yn cyflwyno cyfres o gydgysylltiadau rhwng ystyriaethau amgylcheddol, arferion creadigol a hunaniaeth ddaearyddol ranbarthol sy’n gyfnewidiol ei natur. Mae’n portreadu’r arfordir fel daearyddiaeth hybrid ac mae’n ysgogi cyfres o weithiau creadigol sy’n ystyried agweddau materol a moesegol ar fyw a chydfodoli gyda dŵr, ar fywyd y cefnforoedd a phwnc gwastraff.

 

logo

EC_MG_Logos

Save

Save

Save

Save

Save

Gadael sylw

*

Prosiectau Oddi ar y Safle

O gwmpas y lle

Digwyddiadau Arbennig

Pâr

Cofrestrwch ar gyfer y newyddion diweddaraf