Arddangosfa Criw Celf 2016

Mae Criw Celf yn brosiect a ariannwyd gan Gungor Celfyddudau Cymru sy’n cynnig dosbarthiadau meistr celf ar gyfer pobl ifanc sy’n fwy abl a thalentog yn y celfyddydau gweledol.

Ym mlwyddyn academig 2017-18 bydd Oriel Myrddin yn rhedeg dau strand:

Criw Celf Cynradd (year 5 and 6) and Criw Celf Uwchradd ( year 7, 8 and 9).

 

Sut i gofrestru ar gyfer Criw Celf 2017-18

Mae’r broses ymgeisio i gymryd rhan ym mhrosiect Criw Celf 2017-18 yn agor ym mis Tachwedd 2017. Gall ysgolion Sir Gaerfyrddin enwebu disgyblion o flwyddyn 5/6 a 7/8/9 sydd wedi dangos dawn a diddordeb mewn celf. Mae croeso hefyd i blant sydd yn byw yn Sir Gaerfyrddin i ymgeisio’n uniongyrchol, gan gynnwys plant a addysgir gartref.

Lawrlwythwch y canllawiau cais yma

 

Arddangosfa Criw Celf 2017

 

 


 

Cynhaliwyd arddangosfa o waith a grëwyd yn ystod Criw Celf 2016 yn stiwdio Oriel Myrddin,rhwng 18-25 Mehefin 2016.

Save

Prosiectau Oddi ar y Safle

O gwmpas y lle

Digwyddiadau Arbennig

Clwb Llyfrau Oriel Myrddin

Cofrestrwch ar gyfer y newyddion diweddaraf