Arddangosfa Criw Celf 2016

Mae Criw Celf yn brosiect ar gyfer plant sydd wedi dangos dawn a / neu ddiddordeb arbennig mewn celf a ariennir gan Gyngor Celfyddydau Cymru.

Mae aelodau yn cael eu dewis o ysgolion gynradd Sir Gaerfyrddin i gymryd rhan mewn 6 dosbarth meistr gydag artistiaid proffesiynol lle gallant ddarganfod ystod o sgiliau megis darlunio, paentio, argraffu, gwaith metel, gwaith gosod, gwneud ffilmiau a ffotograffiaeth. Mae’r plant yn cael y cyfle i weithio yn yr oriel ochr yn ochr â gweithiau celf ac yn mynd ar dripiau a gwibdeithiau i ddod o hyd ysbrydoliaeth.

Mae gan yr artistiaid ymagwedd sensitif wrth rannu eu harfer creadigol a dod o hyd y ffurfiau o hybu creadigrwydd y plant gan gymryd ysbrydoliaeth gan y siroedd eraill sydd hefyd yn cymryd rhan yn y project hwn ledled Cymru.

Ym mlwyddyn academig 2018-19 bydd Oriel Myrddin yn rhedeg dau strand:

Criw Celf Cynradd (blynyddoedd 5 a 6) and Criw Celf Uwchradd ( blynyddoedd 7, 8 a 9).

 

Sut i gofrestru ar gyfer Criw Celf

Mae’r broses ymgeisio i gymryd rhan ym mhrosiect Criw Celf 2018-19 yn agor yn hydref 2018.

Gall ysgolion Sir Gaerfyrddin enwebu disgyblion o flwyddyn 5/6 a 7/8/9 sydd wedi dangos dawn a diddordeb mewn celf. Mae croeso hefyd i blant sydd yn byw yn Sir Gaerfyrddin i ymgeisio’n uniongyrchol, gan gynnwys plant a addysgir gartre.

CRIW CELF PRIMARY 2018-19 WELSH_Cymraeg

CRIW CELF SECONDARY 2018-2019_Cy

 

 

Criw Celf from Oriel Myrddin Gallery on Vimeo.

 

Ffilm gan Jacob Whittaker.

Save

Save

Prosiectau Oddi ar y Safle

O gwmpas y lle

Digwyddiadau

Sgwrs yn yr Oriel…

Cofrestrwch ar gyfer y newyddion diweddaraf