Dysgu

PaintingGweithdy

Rydym yn rhedeg rhaglen fywiog o weithdai a gweithgareddau i oedolion, plant a theuluoedd ar y penwythnos ac yn ystod gwyliau ysgol. Mae bwcio yn ofynnol gan mae hyn a hyn o lefydd sydd ar gael.  Ffoniwch  01267 222775 neu galwch i mewn i archebu lle.

Lawrlwythwch ein gwethdai nesaf: dewch-a-gwnewch-gaeaf-2016

 

Ewch i gweithdai

P1050830Ysgolion a cholegau

Mae  Oriel Myrddin yn cynnig ymweliadau cyffrous i ysgolion a cholegau yn ogystal a  gweithgareddau allgymorth mewn perthynas gydag ein rhaglen arddangosfeydd sy’n ategu’r cwricwlwm.

Mae ymweliad i’r oriel yn fan cychwyn delfrydol ar gyfer cynllun newydd o waith. Mae ein hymweliadau dwyieithog, yn cefnogi dysgu creadigol, llythrennedd a llafaredd, llythrennedd gweledol a llwyth o sgiliau eraill. Mae ein rhaglen o arddangosfeydd uchelgeisiol yn cwmpasu ystod o bynciau trawsgwricwlaidd ac yn aml yn berthnasol i’r Cwricwlwm Cymreig.

Lawrlwythiwch ein  rhaglen-addysg-yr-oriel-gwanwyn-2017
Os hoffech drefnu ymweliad i’r oriel neu trafod sut gall ymweliad cyd-fynd gyda’ch dysgu cysylltwch â Seren Stacey.

Golwg Breifat i Athrawon:Ar gyfer pob arddangosfa rydym yn cynnal Golwg Breifat i Athrawon. Mae’r sesiynau cyfnos rhad ac am ddim yn cynnig cyfle unigryw i weld ein arddangosfeydd sydd ar ddod, i dderbyn syniadau a sgiliau creadigol a chymryd rhan mewn trafodaeth anffurfiol o fewn cymuned ddysgu broffesiynol.

Gwelwr enghraifft o un o’r sesiwn:science-and-art-teachers-private-view

 

I drefnu ymweliad neu am rgagor o wybosaeth cysylltwch a’r swyddog addysg SStacey@sirgar.gov.uk / 01267 222775

P1060257Sgyrsiau a digwyddiadau

Mae Oriel Myrddin yn trefnu rhaglen amrywiol a gwerth chweil  o ddarlithoedd a sgyrsiau gan artistiaid yn ymwneud â’r rhaglen drwy gydol y flwyddyn yn ogystal â digwyddiadau arbennig yn aml mewn cydweithrediad â cholegau celf a phartneriaid eraill.

Ewch i sgyrsiau

P1050260Prosiectau

Rydym yn gweithio mewn partneriaeth gyda chyrff a gydnabyddir yn genedlaethol ar gyflawni ein prosiectau addysgiadol gydag ysgolion, colegau a grwpiau cymunedol. Mae Prosiectau yn ffurfio rhan o’n strategaeth i barhau ein rhaglen addysg uchelgeisiol ac ein nod i ddatblygu ein cysylltiad  â chynulleidfaoedd newydd. Mae prosiectau yn ei wneud hi’n hygyrch i ysgolion, colegau a grwpiau cymunedol cael profiad o weithio gydag artistiaid broffesiynol a chael phrofiad ymarferol o  arferion celf weledol.

Ewch i prosiectau

CymunedCymuned

Mae Oriel Myrddin yn cynnig gweithdai, digwyddiadau a phrosiectau oddi ar y safle. Gydag ein staff cyfeillgar a chroesawgar a rhaglen newidiol o arddangosfeydd cyffroes rydym yn anelu at at weithredu fel canolbwynt creadigol ar gyfer y gymuned lleol. Mae ein hysbysfwrdd yn cadw chi’n ymwybodol o’r cyfoeth o weithgareddau creadigol. Mae grwpiau cymunedol hefyd yn cwrdd yn y stiwdio i gefnogi a datblygu eu gwaith creadigol a gallwn drefnu teithiau tywys ar gyfer grwpiau annibynnol megis cymdeithasau celfydydau a grwpiau addysg yn y cartref.

Clwb artistiaid ifancClwb artistiaid ifanc Oriel Myrddin

Mae ein clwb i gyw artistiaid sy’n rhedeg bob pythefnos yn rhoi cyfle i bobl ifanc o’r oedran  8-11  cael arbrofi gydag ystod o dechnegau celf, archwilio eu creadigrwydd ac i wneud ffrindiau gyda’r oriel! Cysylltwch â’r oriel am fwy o wybodaeth.

artlabLabGelf

I bobl ifanc (12-15 oed)

Ymunwch â’r artist Daniel Trivedy; cyfle i ddysgu technegau newydd a gwthio wrth ffiniau’r broses o wneud celf. Bydd LabGelf yn annog trafodaeth bywiog a meddylgar am gelf, yn ogystal â chynnig sesiynau ymarferol yn y stiwdio.Pob pythefnos yn stiwdio’r oriel, Dydd Mercher 4.30pm-6.30pm.

Cofrestrwch ar gyfer ArtLab – cysylltwch â’r oriel am fanylion.

 

Prosiectau Oddi ar y Safle

O gwmpas y lle

Digwyddiadau Arbennig

Atgofion o’r Golchdy

Register for updates