Dydd Sadwrn 17 Mawrth 2018 2pm

Helen Booth Laura Edmunds Catrin Llwyd Evans Sarah Poland

Ymunwch â’r pedwar arlunydd o’n harddangosfa Roger Cecil + 4 Arlunydd Cyfoes er mwyn clywed am eu gwaith a’u hymatebion i waith y diweddar Roger Cecil.

Mynediad am ddim, does dim angen archebu lle.

Dydd Iau 8 Mawrth 2018 11am

Sgwrs yn yr Oriel mewn cydweithrediad â Phrifysgol y Drydedd Oes.

Bywyd a gwaith Roger Cecil (1942-2015), sydd wedi’i ddisgrifio fel un o arlunwyr haniaethol mwyaf ei genhedlaeth, ond yn yn ystod ei oes prin oedd yn hysbys y tu allan i gylch bychan o gasglwyr a chyd-arlunwyr. Curadur annibynnol yw Dr Peter Wakelin, sydd wedi ysgrifennu bywgraffiad o Roger Cecil.

Mynediad am ddim, does dim angen archebu lle.

Dydd Iau 1 Chwefror 2018 6-7:30pm

Ochr yn ochr ag arddangosfa Oriel Myrddin sef Roger Cecil + 4 Arlunydd Cyfoes, byddwn yn darllen Chroma: A Book of Colour – June ‘93; myfyrdod ar y defnydd o liw dros y canrifoedd, o’r Oesoedd Canol i baentio Modernaidd. Mae Derek Jarman, gwneuthurwr ffilmiau, artist ac ysgrifennwr o fri, hefyd yn trafod ystyron dyfnach lliw mewn gwyddoniaeth, crefydd, athroniaeth, seicoleg ac alcemeg yn y gwaith personol hwn sy’n atgofus iawn.

“…a highly personal reflection on colour, a keleidoscopic experience that throws out different facets like a prism in the light” New Statesman

“Jarman reminds us how much there is to be smelled, observed and listened to in the world if we do not walk past it” The Guardian

 

Ymunwch â ni am drafodaeth gyfeillgar a arweinir gan Kirsten Hinks Knight.

Mynediad am ddim gan gynnwys te a chacen .

 

Free entry, tea and cake provided.

Dydd Sadwrn 3 Chwefror 2018 2pm

Sgwrs yn yr Oriel gan Jonathan Powell, arlunydd a Chyfarwyddwr Oriel Elysium yn Abertawe

Sgwrs am geisio creu llais a llwyfan ar gyfer arlunio cyfoes yng Nghymru.

Mynediad am ddim, does dim angen archebu lle.

Bob blwyddyn bydd yr oriel yn gwahodd artist i ddylunio, creu neu addurno coeden ar gyfer gwyliau’r Nadolig. Ar gyfer 2017  gwahoddwyd artist Sir Gaerfyrddin, Sarah Lees i gynhyrchu ein coeden Nadolig.

Anifeiliaid y Gaeaf (A Lexicon of Winter Animals):

“Mae anifeiliaid y gaeaf yn rhan ganolog o fytholeg ein plentyndod. Maent yn llenwi ein dychymyg â’u harddwch a’u cryfder, ac mae ganddynt briodweddau na allwn ond breuddwydio amdanynt. Mae’r gelfyddyd gynharaf o ogofau De Ffrainc yn darlunio bywyd ar ei fwyaf afieithus: gwartheg a cheffylau’n llamu ac yn rhedeg, yn wyllt ac yn fywiog. Yr egni hwn yw’r man cychwyn ar gyfer iaith newydd. Fel y dywed Cormac McCarthy yn The Kekulé Problem:

‘The evolution of language would begin with the names of things. After that would come descriptions of these things and descriptions of what they do. The growth of languages…has a universality that suggests a common rule. The rule is…that they are charged with describing the world. There is nothing else to describe.’

Mae’r goeden Nadolig hon yn disgrifio byd anifeiliaid y gaeaf mewn rhyw fath o gyd-destun llyfr lluniau, gan ddefnyddio symbolaeth a lliw i roi’r ymdeimlad o Nadolig Llychlynnaidd, gydag arlliw o ddylunio cyfoes.”

 

Sarah Lees 2017

 

Mae rhai o’r cynlluniau ar gael i’w prynu fel printiau unigol.

Prosiectau Oddi ar y Safle

O gwmpas y lle

Digwyddiadau Arbennig

Clwb Llyfrau Oriel Myrddin

Cofrestrwch ar gyfer y newyddion diweddaraf