Edefyn Tywyllach: Llio James

PERTHYN, 2017

Gwlân oen a chotwm wedi’u gwehyddu â llaw

 

“Mae’r ymdeimlad o berthyn yn anodd ei ddisgrifio. Teimlad isymwybodol o fod yn gartrefol; teimlo’n gyfforddus yn eich cynefin naturiol.

Dechreuodd fy niddordeb mewn tecstilau yn gynnar iawn pan oeddwn yn cael fy magu mewn pentref bach yng ngorllewin Cymru oedd â dwy felin wehyddu. Mae creu’r darn hwn wedi gwneud imi sylweddol gymaint o ddylanwad y mae’r patrymau Cymreig traddodiadol wedi’i gael ar fy ngwaith.

Rwyf wastad wedi cael fy nenu at liwiau cyfoethog ac wedi mwynhau chwarae gyda chyfuniadau o liwiau.

Mae’r garthen wedi’i gwehyddu yn ymgorffori awyrgylch a hanfod y patrymau traddodiadol rydyn ni wedi’u gweld gan ddiwydiant gwlân Cymru.

Mae’r garthen yn syml ond eto’n soffistigedig, gan ganiatáu i’r lle a’r manylion sy’n rhan annatod o’m hamgylchedd i fod yr un mor amlwg yn y defnydd.

Cafodd y darn hwn ei wehyddu â law ar wŷdd draddodiadol.”

 

Dylunydd tecstilau ym maes gwehyddu yw Llio James, a hithau wedi ennill ei sgiliau cychwynnol o Ysgol Gelf Manceinion cyn cwblhau MA Astudiaethau Dylunio mewn Ffasiwn a Thecstilau ym Mhrifysgol Caerfaddon. Ers hynny mae wedi mynd ymlaen i weithio yn y diwydiant gwehyddu yn UDA a’r Alban, gan ddychwelyd yn fwy diweddar i Gymru, lle mae’n awyddus i ddatblygu’r berthynas rhwng gwehyddu â llaw a’r diwydiant gwlân yng Nghymru.

A hithau’n gweithio ar hyn o bryd fel arweinydd cwrs rhan-amser a thiwtor gwehyddu yn Ysgol Gelf Caerfyrddin, mae Llio hefyd yn gweithio ar gomisiynau a phrosiectau ar y cyd yn ogystal â datblygu ei chrefft gwehyddu â llaw.

Mae Llio wedi dangos ei gwaith mewn arddangosfeydd ledled Cymru ac wedi cael gwobrau gan gynnwys swydd dan y ‘Cynllun Mynediad i Waith’ gyda Grŵp Tecstilau Macnaughton yn Perth, yr Alban gan The Worshipful Company of Weavers; ysgoloriaeth gan Ymddiriedolaeth James Pantyfedwen ac Ysgoloriaeth Celf, Dylunio a Thechnoleg yn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd 2011.

Mae cyfleoedd eraill wedi cynnwys gweithio fel technegydd gwehyddu i Wersyll Celfyddydau Perfformio a Chreadigol Buck’s Rock, Connecticut yn 2008; interniaeth gyda KOVA Textiles, Dinas Efrog Newydd, yn 2009 – 2010 a lleoliadau gwehyddu gyda Melin Tregwynt yn Sir Benfro a Chanolfan Dreftadaeth Gŵyr yn 2010.

Gadael sylw

*

Prosiectau Oddi ar y Safle

O gwmpas y lle

Digwyddiadau Arbennig

Criw Celf 2018: Digwyddiad Agoriad

Cofrestrwch ar gyfer y newyddion diweddaraf