Sgwrs yn yr oriel gan Angela Maddock – A Well Spun Yarn: Tales of ThreadWise Thinking

Dydd Sadwrn 7 Hydref 2017, 11am

Mae gwaith yr ymchwilydd a gwneuthurwr Angela Maddock yn dathlu’r cyffyrddadwy ac yn archwilio priodweddau, nodweddion a thensiynau o agosatrwydd emosiynol a chorfforol.
Mae Maddock yn ymchwilydd PHD drwy ymarfer yn ‘Ysgol Deunydd’ y Coleg Celf Brenhinol, lle mae hi hefyd yn diwtor gwadd mewn tecstilau. Fel gwneuthurwr preswyl 2016-17 yng Nghyfadran Nyrsio a Bydwreigiaeth Florence Nightingale yng Ngholeg y Brenin, Llundain bu hi’n archwilio’r cysylltiadau rhwng arferion a sgiliau clinigol a dulliau gwneud sy’n gysylltiedig â thecstilau.

 

Mynediad am ddim

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gadael sylw

*

Prosiectau Oddi ar y Safle

O gwmpas y lle

Digwyddiadau Arbennig

Criw Celf 2018: Digwyddiad Agoriad

Cofrestrwch ar gyfer y newyddion diweddaraf