Edefyn Tywyllach: Philippa Lawrence

Soft Target, 2009

Edau sidan cid Haze

Un mewn cyfres o 13 targed pom pom wedi’u saernïo â llaw.

“Mae chwarae ar eiriau ac iaith wedi dylanwadu ar waith a’i ysbrydoli’n aml, fel y mae’r dewis o ddefnyddiau, sut i’w trawsnewid a’u lleoli er mwyn tynnu ystyr ohonynt. Chwarae ar eiriau yw ‘Soft Target’ sy’n cydnabod cerfluniau meddal Claus Oldenburg. Mae’r pompom yn un o’r gwrthrychau crefft isel cyntaf  y mae plant yn dysgu’u gwneud. Mae ‘Soft Target’ yn cynnig sylw ar bobl fregus, plant yn arbennig, yn ystod ymosodiad milwrol neu derfysgol.”

 

In Another Light

Memrwn croen dafad, aur gwyn, monoffilament

“Gwaith yn ymwneud â chof, amser a newid diarwybod ond diatal yw hwn. Mae’r tyllau wedi’u serio ar femrwn croen dafad euraid cyn cael eu torri allan a’u rhoi ar fonoffilament i greu màs cain o sylwedd sydd bron iawn yn anghyffwrdd. Ni all twll fodoli heb y defnydd sy’n ei fframio, ac mae a wnelo’r gwaith gymaint ag absenoldeb â phresenoldeb. Mae amser yn allweddol, wrth greu’r gwaith, ond hefyd, bydd yr aur gwyn yn llychwino a newid yn araf a chynnil dros amser. Dyma’r ail mewn cyfres o weithiau, sydd gyda’i gilydd yn dwyn y teitl ‘Nothing is Something’. Mae’r gweithiau’n fynegiant o ddarnio ac o funudau gwahanol unedig sy’n adlewyrchu’r cyflwr dynol i raddau, yn ogystal â chonsyrn yr artist â’r ffaith ei bod ‘yn amhosibl i bethau aros yr un fath.”

 

Ganwyd Philippa Lawrence yn Louth, Swydd Lincoln. Graddiodd o Ysgol Gelf Norwich gyda Gradd Dosbarth Cyntaf (anrhydedd) mewn Celfyddyd Gain yn 1990. Ar ôl graddio treuliodd gyfnod preswyl yn Ysgol Gresham’s, Holt i ariannu ei gradd MA mewn Gwneud Printiau yn y Coleg Celf Brenhinol (1991-1993). Mae hi’n Brif Ddarlithydd ym maes ‘Artist, Dylunydd: Gwneuthurwr’ yn Ysgol Celf a Dylunio Caerdydd, Prifysgol Metropolitan Caerdydd. Mae hi’n byw ac yn gweithio ym Mryste ac mae ganddi stiwdio yn Spike Island.

Mae ei gwaith yn amrywiol ac yn cwmpasu celfyddyd y tir a’r amgylchedd, defnyddio tecstilau yng nghyd-destun celfyddyd gain, a’r berthynas rhwng celf, crefft a dylunio.  Ers 2003 mae ei gwaith wedi bod yn ymateb i safleoedd yn bennaf, gan ymdrin â materion yn ymwneud â pherthynas pobl â thir, natur a lle. Mae’r materion yn ymwneud â’r canlynol: ffiniau, defnydd tir, perchenogaeth tir, pryder cynyddol dros gyfyngiadau a osodir, a thresmasu ar fannau agored y ddynoliaeth – y cyhoeddus a’r daearyddol, a’r preifat a’r seicolegol. Mae deunyddiau a phroses yr un mor bwysig iddi ag ystyriaeth o’r safleoedd lluosog yr ydym yn eu meddiannu.

Mae ei gwaith yn troi o amgylch archwilio deunyddiau, gan dynnu ar allu deunydd i fod yn drosiadol ac i siarad am brofiad dynol, a gosod elfennau mewn modd sydd o gymorth i gael dealltwriaeth o safle ac ail-ysgogi gofod. Cafodd Philippa ei hyfforddi mewn Gwneud Printiau Celfyddyd Gain yn Ysgol Gelf Norwich ac yn y Coleg Celf Brenhinol ac mae hi’n parhau i ymddiddori yn yr iaith o wneud, yn y lluosog ac mewn proses.

Mae Philippa yn gweithio ar brosiectau penodol i safle, gwaith comisiwn ac arddangosfeydd. Mae hi wedi arddangos ei gwaith yn eang yn y DU ac yn rhyngwladol, gan gynnwys yr Amerig, Japan, Y Weriniaeth Tsiec, Canada, Gwlad yr Iâ ac Awstralia. Ymhlith ei harddangosfeydd arwyddocaol y mae ‘Angles of Incidence’ drwy AiRx a’r British Council, yng Ngerddi Botaneg Singapore ac yn yr Inner Temple, Llundain (2014), ‘Encounters at the Edge of the Forest’, (2014) Chicago, Unol Daleithiau America, ‘Cloth & Memory {2} (2013) Salts Mill, Saltaire, ‘Bite-Size’ yn yr Daiwa Anglo Foundation a thaith wedi hynny i Japan (2012) a chomisiynau ar gyfer Waddesdon Manor (2013-4), ‘Darning the Land: Seam’ yn Church Gresley, Swydd Derby (2011) ar gyfer re:place, ‘Bound V-57’ ar gyfer ‘Nature Unframed’ ym Morton Arboretum, Lisle, Unol Daleithiau America (2011) ac ar gyfer Meadow Art Gallery ‘Barcode FB:814’, (2011) a ‘Tell it to the Trees’ yng Nghastell Croft, Swydd Henffordd (2009-10).

Mae’r gwobrau diweddar a roddwyd i’r artist yn cynnwys Cyllid Sbarduno Prifysgol Metropolitan Caerdydd (2015) i archwilio crefftau dan fygythiad a chyllid Rhaglen Cyd-ddealltwriaeth Strategol CCAUC (2011) i weithio gyda Waddesdon Manor.

Ar hyn o bryd mae hi’n gweithio ar gyfres o brosiectau ar gyfer Hestercombe House, Taunton.

 

Gadael sylw

*

Prosiectau Oddi ar y Safle

O gwmpas y lle

Digwyddiadau Arbennig

Criw Celf 2018: Digwyddiad Agoriad

Cofrestrwch ar gyfer y newyddion diweddaraf