Edefyn Tywyllach: Eleri Mills

Llygad y ffynnon (The source), 2011

Inc ac edafedd ar blastig (detail)

“Fy ngreddf i erioed oedd cofleidio’r traddodiad peintio a’r traddodiad brodwaith heb orfod cydymffurfio â’r naill na’r llall. Mae’r maes hwn o’m dewis i yn rhoi ymdeimlad aruthrol o ryddid imi. Er bod y weithred o luniadu yn ganolog i’m gwaith, rwy’n ymhyfrydu yn harddwch crai fy holl ddefnyddiau – boed nhw’n frethyn, edau, paent, papur neu blastig.

Mae’r gweithiau diweddar ar blastig yn fy herio yn nhermau graddfa, techneg a chynnwys emosiynol. Rwy’n mwynhau’r ymdeimlad o theatr wrth weithio ar ddalenni o blastig wedi’u hincio. Mae’n broses hynod gorfforol ac ystumiol – yn ymwneud wastad â chydbwysedd a rhythm a gwneud nodau mewn ffordd lawn mynegiant. Math o goreograffi a chreu map personol sy’n dathlu tirwedd, iaith a benywdod.

Mae hon yn dirwedd â haenau o negeseuon amwys, lle â’i ymyl neilltuol ei hun…”

 

Ganwyd Eleri Mills yng Nghanolbarth Cymru ac enillodd ei gradd BA yng Ngholeg Polytechnig Manceinion yn 1977.  Yn 2000, cafodd ei dewis yn Aelod Etholedig o’r Royal Cambrian Academy a chafodd ei derbyn ar gyfer gwisg wen yr Orsedd yn Eisteddfod Genedlaethol Cymru yn 2004.  Hi oedd enillydd Dyfarniad Cymru Greadigol Cyngor Celfyddydau Cymru yn 2010/11.

Mae Eleri Mills wedi arddangos ei gwaith mewn sawl man ledled Cymru, y Deyrnas Unedig ac yn rhyngwladol ac mae ei gwaith i’w weld yn Thackeray Gallery yn Llundain ac yn Martin Tinney Gallery yng Nghaerdydd.

Mae arddangosfeydd arwyddocaol Eleri’n cynnwys: Arddangosfa ‘Window on Wales’, Canolfan Grefftau Rhuthun 2013; Macy Art Gallery, Efrog Newydd 2012; Art of the Stitch (taith Birmingham, Krefeld a Budapest) 2008; Gŵyl Ryng-Geltaidd ‘Meaning of the land’, Lorient, Ffrainc (gan gynrychioli Cymru) 2002; Scottish Gallery, Caeredin 2001; Piel de Seda Embroidered Bookbindings Museo Nacional de Artes Decorativas, Madrid 1998; Museu Textil i d’Indumentaria, taith Barcelona (Wales in Catalonia Festival) a’r Deyrnas Unedig 1995; British Needlework National Museum of Modern Art, Kyoto a Tokyo, Japan 1982.

Mae ei gwaith yn rhan o nifer o gasgliadau sy’n cynnwys: Cymdeithas Celfyddyd Gyfoes Cymru, Amgueddfeydd Cenedlaethol yr Alban, Caeredin ac Oriel Gelf Whitworth, Prifysgol Manceinion.
Mae gwaith Eleri hefyd wedi bod yn rhan o SOFA Sculpture, Objects and Functional Art fair yn Efrog Newydd a Chicago a Collect Craft Fair yn Oriel Saatchi, Llundain.

Roedd hi’n artist preswyl yn Sanskriti Kendra, Dehi, a thaith ymchwil i India gyda chefnogaeth gan Gelfyddydau Rhyngwladol Cymru yn 2016 a Teachers College, Prifysgol Columbia, Efrog Newydd yn 2012.

 

Ffotograffydd: Toril Brancher

Gadael sylw

*

Prosiectau Oddi ar y Safle

O gwmpas y lle

Digwyddiadau Arbennig

Criw Celf 2018: Digwyddiad Agoriad

Cofrestrwch ar gyfer y newyddion diweddaraf