Piniwr Pinterest: Siân Conti

I gyd-fynd â’n harddangosfa A Darker Thread // Edefyn Tywyllach, rydym wedi gofyn i Siân Conti fod yn Biniwr Pinterest i ni rhwng mis Gorffennaf a mis Hydref 2017.

Os ydych yn ymwelydd cyson ag Oriel Myrddin, byddwch chi’n adnabod Siân.  Dechreuodd weithio gyda ni yn 1993 sef 24 mlynedd yn ôl ac mae hi dal yma!

Derbyniodd hyfforddiant yng Ngholeg Celf Dyfed yng Nghaerfyrddin ar ffurf cwrs pedair blynedd mewn Dylunio Ffasiwn (1976 – 80). Ar ôl graddio, bu’n gwneud sawl swydd; Dylunydd Iau gyda chwmni Morris Cohen ym Mhort Talbot; Dylunydd Cynorthwyol a Thorrwr Patrymau ar gyfer cwmni Welsh Brides yn Aberteifi ac yna bu’n gweithio gyda chwmni Jamie a Jessie Seaton Knitwear (Toast) yn Llanfynydd. Am 10 mlynedd, Siân oedd yn gyfrifol am gypyrddau dillad Theatr Ieuenctid Myrddin yng Nghaerfyrddin “…creu a gwneud gwisgoedd ar gyfer llwyth o aelodau ieuenctid…”

Mae’n amlwg o’r ffotograff gwych hwn fod Siân wedi dechrau ei gyrfa gwniadwaith yn gynnar iawn!

Siân yw arbenigwr tecstilau preswyl Oriel Myrddin ac rydym yn ffodus iawn i’w chael hi felly mwynhewch ei phostiadau am yr ychydig fisoedd nesaf.  Rydym yn gyffrous dros ben i weld beth sydd ganddi ar y gweill.

 

Gadael sylw

*

Prosiectau Oddi ar y Safle

O gwmpas y lle

Digwyddiadau Arbennig

Chwe Ymateb

Cofrestrwch ar gyfer y newyddion diweddaraf